Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

0904 674 162

paloobertas@gmail.com

Aktuality

Zverejnená zápisnica zo schôdze zo dňa 26.11.2019

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Bezpečnosť výťahov v bytových domoch

Je výťah v našom dome bezpečný?

 

Takúto otázku si dá určite každý, kto býva v staršom bytovom dome, kde sa nachádza výťah a má záujem riešiť kvalitu bývania. Mnohí pri odkupovaní bytov do osobného vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. si neuvedomujú, čo všetko súvisí s tým, aby im aj výťah mohol bezpečne slúžiť.
Pri rozhodovaní je potrebné si uvedomiť, že výťah je technické zariadenie, ktoré ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného dôvodu je výťah pre dopravu osôb a nákladov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach.

Bez pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov, nie je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov.

V Slovenskej republike je v zmysle uvedenej vyhlášky a súvisiacich technických noriem požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov počas ich prevádzky, ktorý je uvedený v nasledovnej tabuľke.

 

Termíny

Prehliadka / skúška

Vykonáva

Týždenne

Prehliadka

Dozorca výťahu

V medziobdobí odborných prehliadok

Prehliadka

Výťahový technik

Každé 3 mesiace

Odborná prehliadka

Revízny technik výťahov
(Odborný pracovník)

Každé 3 roky

Odborná skúška

Revízny technik výťahov
(Odborný pracovník)

Každých 6 rokov

Opakovaná úradná skúška

Technická inšpekcia a.s.
(resp. iná oprávnená právnická osoba)

 

V praxi je bežne zavedený systém, že servisná firma na výťahy zabezpečuje podľa uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom výťahu (správcom bytového domu) vykonávanie prehliadok, odborných prehliadok a odborných skúšok.