Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

paloobertas@gmail.com

Aktuality

OZNAM O PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE TEPLEJ VODY Na základe upozornenia od dodávateľa tepla NTS, a.s. vám oznamujeme, že v dňoch 13.5.2019 – 15.5.2019 pondelok - streda bude odstávka teplej vody z dôvodu plánovanej odstávky tepelno-technologických zariadení dodávateľa. TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Oznamy

OZNAM
O PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE TEPLEJ VODY
Na základe upozornenia od dodávateľa tepla
NTS, a.s. vám oznamujeme, že v dňoch
13.5.2019 – 15.5.2019
pondelok - streda
bude odstávka teplej vody z dôvodu plánovanej odstávky
tepelno-technologických zariadení dodávateľa.
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

 

OZNAM

Zmena adresy kancelárie správcu v Nitre !!!
Jurkovičova 27 (Sandokan na poschodí)

 

Zápisnica z písomného hlasovania zo dňa 20.4.2017 pridaná do rubriky "Zápisnice zo schôdzí a písomných hlasovaní".

 

Dňa 27.11.2014 bol daný podnet na vyčistenie rigola za bytovým domom. Podnet bol postúpený na VMČ 4. Rigol vyčistený 4.12.2014.

 

V rubrike Ostatné dokumenty si máte možnosť prezrieť Plán opráv na rok 2015 predložený správcom objektu.

 

Od 1.10.2014 vstupuje do platnosti zákon 205/2014, ktorý upravuje a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z.

Zákon 205/2014 tu : Zákon 205/2014 dopĺňa zákon 182/1993 Z.z.

 

Návod na používanie nových PRVN na vykurovacích telesách

 

V novej rubrike "Spotreby energií na dome" máte možnosť sledovať mesačné spotreby energií za každý vchod.

 

Prečítajte si zaujímavý odborný článok ohľadom hydraulického vyváženie vykurovacej sústavy :

Hydraulické vyváženie a výmena TR ventilov

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezrite si článok prevzatý s časopisu "Správca bytových domov" podobnosť čisto náhodná?

 

Náhoda alebo zámer?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení vlastníci

Dňa 19.6.2013 vlastníci schválili za nového správcu domu od 1.9.2013 spoločnosť Technospol Slovakia, s.r.o.. V rubrike Zmluva o výkone správy si máte možnosť pozrieť schválenú zmluvu s novým správcom.

 

V rubrike Zápisnice zo schôdzi a písomných hlasovaní si máte možnosť pozrieť zápisnicu a uznesenie zo schôdze konanej dňa 28.5.2013 a výpoveď správcovi Službyt Nitra.

                                              

Vážení vlastníci váš dodávateľ tepla Nitrianska teplárenská spoločnosť sa rozhodol na zmenu koncepcie ústredného vykurovania a dodávky teplej vody v obvodoch Nitra-Klokočina a Nitra-Diely. Podrobnejšie info v tu:výmeničky             

                                     
-----------------------------------------------------------------

Určite sa Vám nie raz stalo, že ste sa nechceli alebo nemohli zúčastniť domovej schôdze vlastníkov bytov. A možno práve preto neprešlo dôležité hlasovanie. Tu je splnomocnenie, ktorým môžte suseda, zástupcu vlastníkov, či kohokoľvek splnomocniť na hlasovanie na domovej schôdzi pri vašej neúčasti samozrejme musí byť overené notárom alebo na matrike.

Splnomocnenie na zastupovenia na schôdzach a pís. hlasovaniach

-----------------------------------------------------------------

 

V Zoskenovaných dokumentoch si máte možnosť pozrieť každý mesiac tvorbu a čerpanie Fondu opráv vášho domu.

 

 

Pokiaľ si chcete prehliadať rubriku Zoskenované dokumenty v ktorej môžete nájsť Zmluvy o dielo za práce na dome a faktúry k týmto prácam pošlite mi na kontaktný email svoje meno,tel. kontakt a číslo vchodu a ja Vám obratom zašlem prístupové heslo.